Elverum Speed Weekend

Årslisenser. Norges Bilsport Forbund.

Kjører du flere S-L løp i sesongen, lønner det seg å kjøpe årslisens.
Gå inn på:
http://bilsport.no/
Gå deretter inn på linkene som er lagt ved her.
Skriv de ut, fyll de ut, og send de inn til NBF.
http://bilsport.no/uploads/forerlisens_sl_bt_odr_tt_bilo_auto_rr_114.pdf
http://bilsport.no/uploads/vognlisens_sl_dr_11.pdf
NB. Du MÅ løse en lisens på deg selv og en på bilen,
for at det skal være gyldig i Street Legal.