Medlemskap i Norsk Mustang Club

Her kommer et skjema for å sende inn innmelding til Norsk Mustang Club.

Det koster 400,- i året for å være medlem. Juniorer (under 18 år) kr 100,- første året deretter halv pris av ordinært medlemskap. Innmelding etter 1. oktober gjelder ut året, samt kommende år.

Familiemedlem koster ingenting ekstra, og navn og fødselsdato på disse sendes til medlem@norskmustangclub.no 

Familiemedlemmer er en samboende person, og barn oppad til 18 år.

Kontonummer er 5083 06 40719.
Vi avventer din innbetaling før noe skjer videre.