Online innmeldingsskjema for Norsk Mustang Club

Det koster 400,- i året for å være medlem.

Familiemedlem koster ingenting ekstra, og navn og fødselsdato på disse sendes til medlem@norskmustangclub.no
Familiemedlemmer er en samboende person, og barn oppad til 18 år.
Juniorer (under 18 år) kr 100,- første året deretter halv pris av ordinært medlemskap fram til og med fylte 18 år.

Innmelding etter 1. oktober gjelder ut året, samt kommende år for alle typer medlemsskap.

Kontonummer er 5083 06 40719.
Vi avventer din innbetaling før noe skjer videre.

Velkommen skal du/dere være.

Fyll inn feltene under hvis du eier Mustang i dag.
Gjerne send et bilde av door tag til medlem@norskmustangclub.no