Informasjon til våre medlemmer:

Nytt styre ble ikke valgt på årsmøtet 8.2.2020. Innkalling til ekstraordinært årsmøte med valg vil bli distribuert til våre medlemmer når tid og sted er fastlagt.