Innkalling med valginnstilling vil bli sendt våre medlemmer pr mail eller post.