Mange av dere har kanskje ennå ikke mottatt årets siste Mustang Info med kalender og årskontingenten for 2017.

Årsaken til dette er at vi dessverre ikke har instruert trykkeriet godt nok ved årets siste forsendelse, og dette fører til at en del blader kommer i retur til oss. Disse bladene vil bli sendt tilbake til medlemmene så raskt som mulig.

Ta kontakt med oss på e-post dersom dere ikke har mottatt bladet med faktura innen 14 dager (innen ca 13. januar). kasserer@norskmustangclub.no

Vi beklager dette og håper medlemmene våre har forståelse for situasjonen.

Vi ønsker å benytte anledningen til å ønske dere alle en fortsatt gledelig jul & godt nytt år!

Med vennlig hilsen
Styret