Vi gjør oppmerksom på at alle verv/funksjoner utføres på egen fritid og ber om at tlf.henvendelser foretas mellom kl 18:00 og 21:00..

Styret

Navn Verv Epost Telefon
Styret    
Arild Grønnevik Formann Mob: 997 32 089
Jan Tømte Nestformann Mob: 917 74 730
Marit N. Røtterud Kasserer Mob: 480 22 844
André Borgenholt Sekretær Mob: 908 92 162
Juliane Hemli Marthinsen Styremedlem Mob: 470 75 152
Melissa Nesse Styremedlem Mob: 412 60 319
Lars-Petter S. Kolkind Styremedlem Mob: 906 15 490

 

Klubb-verter

Område Navn Epost Telefon
Hordaland Torgeir Klokkerhaug  Mob: 452 23 780
Rogaland Geir Frode Ellefsen Mob: 404 24 464
Trøndelag Stig Skjerve Mob: 915 66 375
Oslo / Akershus Sør Richard Bugge Andersen Mob: 909 43 155
Møre og Romsdal Sveinung Grøvik Mob: 930 83 477
Buskerud Lars-Petter Kolkind Mob: 906 15 490
Telemark Jan Petter Weber Mob: 916 27 939
Drammen Ailis Helen Isaksen Mob: 915 13 655
Eiker Kjetil Holm Mob: 984 90 759

 

Tekniske konsulenter

Navn Modell/type Epost Telefon
Atle Grimstad Early 65-66 Tlf: 55 93 04 85
Richard Bugge Andersen 67 – 68 Tlf: 66 80 80 14
Svein Erik Aaserud 69 – 70 / Boss Tlf: 63 90 66 09
Lars-Petter Kolkind 71 – 73 Mob: 906 15 490
Thomas Danielsen 74 – 78 Mob: 922 20 427
Karl Inge Nilsen 79-93 / Fox-body Mob: 934 42 817
Morten Rugland Nilsen 79-93 / Fox-body Mob: 971 71 031
Terje Pedersen 94 – ?? Mob: 901 72 141
Arnfinn Tømte Shelby Mob: 911 71 509
Stig H. Marthinsen Teknisk Mob: 909 30 889
Karl Ness Teknisk Mob: 901 28 306

 

Ansvarlig Mustang registeret

Navn Funksjon Epost Telefon
Lars-Petter Kolkind Registeransvarlig Mob: 906 15 490

 

Mustangbladet

Her kan du sende info/reportasjon/stuff som du ønsker skal behandles i Mustangbladet vårt som blir utgitt 4 ganger i året.

Navn Funksjon Epost Telefon
Trond Haaberget Redaktør Tlf: 22 28 41 21

 

Webansvarlige

Navn Funksjon Epost Telefon
Webmaster    
Morten Rugland Nilsen Teknisk Mob: 971 71 031
Thomas Førde Teknisk Mob: 90 41 41 90
Sondre Goberg Teknisk Mob: 915 73 291