Mange av dere har kanskje ennå ikke mottatt årets siste Mustang Info med kalender og årskontingenten for 2017.

Årsaken til dette er at vi dessverre ikke har instruert trykkeriet godt nok ved årets siste forsendelse, og dette fører til at en del blader kommer i retur til oss. Disse bladene vil bli sendt tilbake til medlemmene så raskt som mulig.

Ta kontakt med oss på e-post dersom dere ikke har mottatt bladet med faktura innen 14 dager (innen ca 13. januar). kasserer@norskmustangclub.no

Vi beklager dette og håper medlemmene våre har forståelse for situasjonen.

Vi ønsker å benytte anledningen til å ønske dere alle en fortsatt gledelig jul & godt nytt år!

Med vennlig hilsen
Styret

Det er tillat med «sitt inn» i Street legal. Krav til passasjer er som fører på alle punkter. Sete, sele, og kjøre utstyr. Godkjent hjelm i henhold til NSR §304, pkt. 1 er påbudt, samt ikke brennbare heldekkende klær. Nylon er forbudt. Det er samme krav til passasjer som sjåfør med tanke på anti-doping. I tillegg må man løse engangslisens, kr. 300,- + evt. påmeldingsavgift. ALDERSGRENSE 18 ÅR (vi beklager men tidligere oppgitt aldersgrense var basert på feil info). Kun på 7.70 kjøring.