Hei og velkommen til årsmøtet 2022. Vennligst skriv inn ditt Navn e-post og medlemsnummer.

Husk at hvis du ikke har betalt kontigent for 2022, så vil du ikke kunne delta på årsmøtet.