Hei og velkommen til sommertreff i regi av Norsk Mustang Club.
For at sommertreff skal kunne avholdes, så er vi nødt til og ha Navn og Telefonnummer til alle deltagere som skal delta på treffet.
Hvis du ikke skriver ned navn på deltager, og du for eksempelvis tar med deg en person ekstra i bilen, så vil IKKE denne personen
slippe inn under noen omstendighet, da det er et krav til smittesporing og Norsk Mustang Club ikke vil kunne slippe inn fler på treffet en maks antall tillatte deltagere.


Dette treffet er kun åpent for klubbens medlemmer.

Alle påmeldinger vil bli sjekket mot medlemslistene over betalende medlemmer
100kr. pr.bil og sjåfør, samt 50kr pr. person ekstra i bilen.

Pr. Dags dato er det kun tillatt med 200 personer pr. bolk, så her er det første mann til mølla

Tidspunkt:
26. Juni
15:30 - 19:00

For slike sammenkomster gjelder:
* Syke personer bør ikke delta, selv om de/du bare har milde symptomer.
* Husk å holde 1 meters avstand hvis de ikke er fra samme husstand eller er tilsvarende nære.
* Det er gode muligheter til håndvask på toalett eller bruk av hånddesinfeksjonsmiddel ved behov.