Amcar Tilslutning

Snakk om ting som ikke passer inn i en av de andre kategoriene.

Moderators: 429CJ, fox-body, abba

Post Reply
Modmach1
Interested
Interested
Posts: 352
Joined: Thu Oct 14, 2004 13:52

Amcar Tilslutning

Post by Modmach1 »

Begrunnelsen for å tilslutte oss AMCAR er følgende.
Det er ikke mulig for oss å få tillatelse til å arrangere Street Legal uten å være tilsluttet en organisasjon under Norges Bilsportforbund (NBF). Vi som merkeklubb kan ikke få løst arrangørlisens. Det vil si at det kan bli vanskelig for oss å arrangere Mustang Speed Week i den form vi har hatt fram til i dag. For fortsatt å kunne avholde Mustang Speed Week med kjøring på stripa, må Norsk Mustang Club tilslutte seg en klubb som har avtale med NBF. Styret har undersøkt forskjellige alternativer , og kommet frem til at AMCAR er den organisasjonen som er mest naturlig for oss å samarbeide med. Det koster oss ikke noe økonomisk å tilslutte oss AMCAR, og vi tror vel at de fleste av oss er direkte medlemmer der i forbindelse med forsikrings-avtalen AMCAR/if....
Avtalen med AMCAR har en 3 mnd. gjensidig oppsigelsesfrist. Vi gjør oppmerksom på at styret står bak en tilslutning til AMCAR.

Tatt fra Mustang Info nr.5/2004 side 4.

Da har Styret i NMC tatt opptelling av de innsendte stemmene og 95% var for AMCAR tilslutning. Så da kan vi se fram til flere fartsfylte Speed Weeks!

Post Reply