Konvertere til skivebrems på 67 HT

Bremse Spørsmål her

Moderators: 429CJ, fox-body, abba

User avatar
67-289.HT
Interested
Interested
Posts: 274
Joined: Fri Mar 07, 2008 16:18
Location: Ålesund

Re: Konvertere til skivebrems på 67 HT

Post by 67-289.HT »

kjem nok i mål med god margin, men no er det jobb i 15 daga.
Må ha eit par nye stabstag foringer 1" :D Så satsa på PP he dei på lager

Post Reply