Page 1 of 1

REGISTERREIM

Posted: Fri May 31, 2019 18:58
by Freydar
Hvor ofte skal registerreimen skiftes på en Mustang 2005 GT? Hva er den engelske benevnelsen på denne reimen? Er det noen som kan svare på dette.

Re: REGISTERREIM

Posted: Fri May 31, 2019 20:00
by Freydar
Så igjennom motorens oppbygging. Den ser ut til å ha kjede.