Det gjøres oppmerksom på at styresammensetningen før årsmøtet fremdeles består og er i daglig drift.  Det er ikke tilfelle at klubben er nedlagt på noen som helst måte.  Valgkomitéen er også i vanlig drift.  Alt vil gå som tidligere frem til nytt styre er valgt. Valgkomitéen jobber på spreng for å komme opp med en fornuftig valginnstilling som skal fremlegges på ekstraordinært årsmøte.Enkeltmedlemmer har også engasjert seg og vi ber om at evt. facebook-grupper for rekruttering av nye kandidater til styret har et nært samarbeid med Valgkomitéen.