Norsk Mustang Club – Valg 2011

Da er det snart tid for valg igjen. Tre av NMC’s sittende styre er på valg for perioden 2011-2012.
Disse er:
Thomas Langli. Sekretær.
Marit Røtterud. Kasserer.
Lars-Petter Kolkind. Styremedlem.
Alle har sagt seg villige til å stille til gjenvalg for ovennevnte periode.
For mer info se vedlagt pdf dokument. Valg 2011.pdf