Velkommen til Norsk Mustang Club

Treff 2022

  • Årsmøte – Lørdag 19. Februar
  • Swap Meet – Pony Parts, Søndag 17. April
  • Vårtreff –
  • MSW – Mustang Speed Week, Elverum 8. – 10 Juli

Treff 2021

  • Årsmøte – på Råholt ungdomsskole, Lørdag 13.Februar
  • Swap Meet – Pony Parts Søndag 18.April (AVLYST)
  • Vårtreff – Flysamlingen Gardermoen, (AVLYST)
  • MSW-Mustang Speed Week, Elverum 9. – 11. Jul (AVLYST)
  • Sommetreff – Gardermoen Motorpark 26. Juni Påmeldingsfrist: 23.Juni 2021
  • Høsttreff – Grensetreffet Halden / Hot August Nights Trondheim, Lørdag 14.August (AVLYST)

NMC arbeider for å fremme interessen for biler av typen Ford Mustang.
Videre arbeider NMC med å skape/holde ved like et godt Mustang-miljø i Norge.
NMC har og skal ha ett omfattende register over Mustanger i Norge.
NMC jobber hele tiden med å få til gode rabattavtaler på deler, arbeid og andre tjenester.
Vi har allerede gode rabatter hos flere anerkjente leverandører og firmaer.
NMC gir ut medlemsblad 4 ganger i året. Mustang infoen inneholder navn på kontaktpersoner i klubben, tekniske tips, artikler, tips om kjøp og salg, terminlister, aktiviteter o.s.v.
NMC arrangerer 4 egne treff i året, samt att vi deltar med stands på en rekke andre lokale treff.

Innmelding i NMC skjer ved å fylle ut innmeldingsblanketten og betale medlemskontingenten.

Enkeltmedlemskap gjelder for en person.

Familiemedlemskap gjelder to voksne og deres barn til og med det året de fyller 18 år!
Husk å oppgi navn og fødselsdato på alle!

Juniormedlemskap gjelder enkeltpersoner under 18 år som ønsker et individuelt medlemskap.  Disse vil få tilsendt medlemsblad på lik linje med andre hovedmedlemmer. Innmelding etter 1. oktober gjelder ut året, samt kommende år.
Medlemmet plikter å sende NMC melding ved endring av navn og/eller adresse senest 

1 mnd. etter at endringen har trådt i kraft. Videre bes om at det gis melding dersom registrert familiemedlem flytter og således ikke lengre skal inneha familiemedlemskap i NMC.